Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Nadzwyczajna sesja online

27-10-2020

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce ograniczeniu uległ sposób przeprowadzania sesji. Tym razem sesja Rady Powiatu Lubańskiego zwołana została w trybie nadzwyczajnym. Radni uczestniczyli w niej zdalnie, większość – zasiadając w domach przed swoimi komputerami.

Podczas obrad radni jednogłośnie opowiedzieli się za uchwałą dotyczącą wyrażenia zgody na realizację projektu pn. ,,Wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie lubańskim”. Projekt zakłada zakup wyposażenia do pracowni edukacyjnych w trzech szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest nasz powiat. Wartość projektu  przekracza 3 miliony złotych.

Przypomnijmy, że we wrześniu wniosek o dofinansowanie realizacji przedmiotowego projektu pozytywnie oceniła Komisja Oceny Projektów, a uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, projekt Powiatu Lubańskiego został wybrany do dofinansowania jako jeden z pięciu w województwie dolnośląskim.

Niezbędnik