Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Nowa publikacja promująca Powiat Lubański

28-10-2020

Powiat Lubański oraz gminy wchodzące w jego skład mogą poszczycić się bogatą ofertą wydawniczą. Obecnie osiągalna jest znaczna liczba publikacji poświęconych historii oraz geografii gmin tworzących powiat lubański.

Wśród nich znajdują się pozycje o charakterze naukowym, popularno-naukowym, edukacyjnym,  turystycznym, albumowym i promocyjnym. Obecnie trwają pracę nad nową książką, której wydawcą będzie Starostwo Powiatowe w Lubaniu, a jej autorem jest dr Łukasz Tekiela. Książka będzie bogato ilustrowana, a zdjęcia będą tworzyły specyficzny klimat publikacji. Zawartość merytoryczna książki jest w pełni dostosowana do potrzeb różnych odbiorców.

O czym opowiada publikacja pt. Ziemia Lubańska - bo jak nie My, to kto?

Publikacja poświęcona jest fenomenom obszaru określanego jako powiat lubański. Fenomenom tzn. wszystkiemu, co czyniło tą ziemie wyjątkową w przeszłości, wszystkiemu co powoduje, że jest oryginalna obecnie i temu, co może stać się fundamentem rozwoju w przyszłości.

Autor książki jako obecny w tekście narrator oprowadza czytelnika po zagadnieniach dawnego i obecnego regionalizmu na ziemi lubańskiej. Miesza historię z obecnością i wizjami przyszłości; wplata w swoją opowieść ludzi współczesnych i tych znanych z kart historii, którzy na różny sposób i skalę wpływali na losy Małej Ojczyzny. Są wśród nich uczeni, podróżnicy, samorządowcy, dziennikarze, przedsiębiorcy, regionaliści i działacze kultury.

Całość tworzy swoisty manifest woli pracy dla ziemi, którą widzimy za oknem. Opracowanie ma wprowadzić czytelnika w świat szeroko rozumianego regionalizmu i pokazać, że wiele sukcesów z przeszłości da się powtórzyć, czy nawet przebić, bo każda kraina posiada swój ponadczasowy genius loci – oczywiście ziemia lubańska także, na co autor daje konkretne przykłady.

Autor bogato i barwnie ilustruje swój wywód cytatami z przekazów historycznych, osób odpowiedzialnych za krainę współcześnie oraz ideami z dokumentów strategicznych powiatu i tworzących go gmin. Dzięki temu odbiorca, który nigdy nie sięgnąłby po daną strategię rozwoju, może zapoznać się z przedstawionymi w niej najbardziej wizjonerskimi zapisami.

Ludzie postrzegają dany region najczęściej przez pryzmat kontaktu z innymi ludźmi. Autor rozumiejąc tą zależność, przestawił liczne sylwetki regionalistów oraz ich aktywność i pomysły na rozwój krainy. Ciekawym zabiegiem literackim było zestawienie żywotów ludzi z przeszłości z losami osób żyjących współcześnie, na płaszczyźnie analogicznych problemów.

Omówioną wyżej książę warto wydać ponieważ:

  • będzie to pierwsza publikacja o takim charakterze wydana w granicach powiatu,
  • pozwoli ona pokazywać powiat lubański jako obszar z jasną wizją rozwoju,
  • pozwoli zapoznać się najważniejszymi dawnymi i współczesnymi fenomenami obszaru,
  • książka jest zachętą do pracy na rzecz regionu,
  • pokazuje ludzi, którzy odnieśli duże sukcesy,
  • przemyca zapisy z dokumentów strategicznych.

Wyżej wymieniona publikacja obecnie znajduje się w korekcie, a jej wydanie przewidywane jest w przyszłym roku.

Niezbędnik