Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Panel ekspercki, a dalsza realizacja projektu

24-01-2020

15 stycznia br. w Lubaniu odbyło się wspólne seminarium kształcące dla nauczycieli oraz spotkanie grupy eksperckiej koordynującej realizację projektu. Udział w nim wzięli kierownicy miniprzedsiębiorstw z Polski i z Czech. Seminarium było rozdzielone na dwie części – rzeczową i metodyczną. Kolejne, dziewiąte spotkanie kształcące dla nauczycieli odbędzie się 5 marca br. w Zgorzelcu.

Dziękuję Państwu za przybycie i pomoc w realizacji tego projektu, który daje możliwości spotkania się osób tworzących miniprzedsiębiorstwa po obu stronach granic. Projektu, który stał się przestrzenią rozwoju dla wszystkich szukających nowych ścieżek w procesie zarządzania produkcją i usługami oraz funkcjonowania nowych firm. Życzę trafnych przemyśleń i konstruktywnych dyskusji. – mówił podczas spotkania Walery Czarnecki, starosta lubański.

W pierwszej części uczestnicy zajmowali się przede wszystkim minionymi działaniami projektu oraz tym, co nas czeka w przyszłości. Uczestnicy zapoznali się z kartami pracy, które stworzył dla nich zespół kierujący wraz z metodykami. W tym samym dniu odbyło się również spotkanie grupy eksperckiej. Głównym celem spotkania był raport monitorujący i jego przygotowanie. W spotkaniu wzięli udział koordynatorzy, menedżerowie finansowi i zespół realizacyjny. W drugiej części uczestnicy zajęli się realizacją działań kluczowych.

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo to innowacyjny program, w którym uczniowie zakładają w szkole realnie działającą firmę. Celem programu jest przygotowanie uczniów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pokazanie szans i zagrożeń wynikających z ich prowadzenia oraz kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

„Firemki” prowadzone są przez uczniów szkół ponadpodstawowych z trzech powiatów – Lubańskiego, Bolesławieckiego i Zgorzeleckiego oraz z Czech. Celem projektu jest lepszy start młodych w przyszłość i energiczniejsze wejście na rynek pracy zaraz po szkole.

Uczniowie po obu stronach granicy stworzą razem 60 szkolnych miniprzedsiębiorstw (Firemek), które działają niemal jak prawdziwe. Młodzież ma możliwość wypróbować w praktyce współpracę międzynarodową oraz zdobyć kompetencje i umiejętności, których wymaga prawdziwy rynek pracy w Czechach i Polsce.

Projekt wesprze razem 900 uczniów i 60 nauczycieli w Euroregionie Nysa. Produktem projektu będzie polsko-czeski podręcznik metodyczny pn. ,,Przedsiębiorczość nie zna granic”.

A wszystko to za sprawą realizowanego przez nasz powiat projektu „Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach”, współfinansowanego ze środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach programu Interreg V–A Republika Czeska–Polska.

Niezbędnik