Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Sesja Rady Powiatu

02-04-2021

W środę, tj. 31 marca  za pomocą środków porozumiewania się na odległość odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Lubańskiego. Program posiedzenia obejmował 8 punktów. Jednym z najistotniejszych była informacja o sytuacji NZOZ Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu Sp. z o.o. w związku z wystąpieniem wirusa COVID – 19.

Podczas sesji, Radni zapoznali się z informacją na temat aktualnej sytuacji dotyczącej bezrobocia w powiecie z uwzględnieniem wystąpienia epidemii wirusa COVID – 19. Radni procedowali projekty uchwał w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubańskiego oraz zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na 2021 rok.

Kolejna z uchwał dotyczyła podziału środków finansowych przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na rok 2021 dla Powiatu Lubańskiego, na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Czwarta regulacja związana była ze zmianą uchwały Nr XVIII/114/2011 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Lubańskiego na lata 2011 – 2020.

Przyjęto również uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/230/2020 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie powiatu lubańskiego w 2021 r. Na końcu Starosta Lubański złożył w formie pisemnej sprawozdanie z pracy Zarządu za okres od 18.02.2021 r. do 17.03.2021 r. oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Lubańskiego za miesiąc luty 2021 r.

Sesja była także okazją do złożenia wzajemnych życzeń z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Niezbędnik