Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna szkół Powiatu Lubańskiego

Kończysz właśnie szkołę podstawową lub gimnazjalną i rozważasz wybór dobrej szkoły średniej? Sprawdź możliwości kontynuowania nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Powiat Lubański, bo naprawdę warto.

O wysokiej jakości kształcenia w szkołach Powiatu Lubańskiego świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych np. wyniki matur w powiecie są na poziomie wyższym, niż średnia wojewódzka. Blisko 90 procent maturzystów w szkołach prowadzonych przez powiat,  poradziło sobie z egzaminem dojrzałości. Podobnie wyższe, niż krajowe i wojewódzkie są wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Pamiętaj, to jaką teraz wybierzesz szkołę w ogromnym stopniu zaważy na Twoim dalszym życiu i karierze zawodowej. Nie zwlekaj! Zainwestuj w siebie i dołącz do szczęśliwego grona uczniów naszych szkół ponadgimnazjalnych!

Chcesz być od nowego roku szkolnego uczniem jednej z naszych szkół? Zapoznałeś się już z naszą ofertą edukacyjną? Wejdź na stronę szkoły, którą jesteś zainteresowany,  zapoznaj się z jej ofertą edukacyjną i wybierz tą, która Cię interesuje.

Kliknij na link poniżej i poznaj nasze szkoły już dziś.

Na pewno nie będziesz żałować.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu

Rekrutacja kandydatów do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych odbywa się za pośrednictwem elektronicznego naboru

 Kandydaci mogą się logować do systemu od dnia 13.05.2019 r. pod adresem:

https://dolnoslaskie.edu.com.pl

i wybrać typ szkoły i oddziały, w której chcą się uczyć.

Rekrutacja w roku 2019 prowadzona jest jednocześnie dla dwóch roczników, ale na podstawie dwóch różnych podstaw prawnych i do różnych klas, dlatego funkcjonują dwa osobne systemy.

  1. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych objętych elektronicznym systemem rekrutacji mogą ubiegać się o przyjęcie do dowolnej liczby oddziałów w obrębie trzech wybranych szkół, tworząc listę preferencji (jako szkołę rozumie się szkołę samodzielną lub typ szkoły wchodzący w skład zespołu).
  2. Dane osobowe kandydata, informację o wszystkich jego wyborach oraz zaliczeniu sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (jeżeli do takiego sprawdzianu kandydat przystąpił), oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum, wyniki egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego oraz osiągnięcia ucznia, wprowadza się do komputerowej bazy danych.
  3. Dane te kandydat będzie mógł wprowadzić samodzielnie po zalogowaniu się na serwer https://dolnoslaskie.edu.com.pl i tam uzyska dalsze informacje.
  4. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych objętych elektronicznym systemem, składają wniosek wraz z załącznikami, jedynie do szkoły I wyboru, wskazując w nim także szkołę II i III wyboru.
  5. Wszystkie informacje, o których mowa w punkcie 4, dotyczące poszczególnych kandydatów, wprowadzone do bazy danych weryfikują szkoły ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne pierwszego wyboru. Szkoły pierwszego wyboru weryfikują również informacje o następnych wszystkich wyborach uczniów.
  6. Rekrutacja do poszczególnych oddziałów szkół odbywać się będzie z uwzględnieniem wszystkich kandydatów, którzy umieścili dany oddział na swojej liście preferencyjnej na podstawie listy uwzględniającej preferencje kandydatów, ułożonej według liczby uzyskanych przez nich punktów.
  7. O zakwalifikowaniu do oddziału decyduje wyłącznie liczba punktów rekrutacyjnych i liczba miejsc w danym oddziale. Listę kandydatów zakwalifikowanych do jednego oddziału w wybranej szkole tworzy się biorąc pod uwagę liczbę punktów uzyskanych przez kandydatów i liczbę miejsc, którymi dysponuje dany oddział.

Kandydat zakwalifikowany do jednego z wybranych oddziałów przestaje być uwzględniony w rekrutacji do pozostałych oddziałów umieszczonych na dalszych pozycjach listy preferencyjnej.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik