Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Stypendia Starosty

Stypendia

W gronie wyróżnionych uczniów w roku szkolnym 2017/2018 znaleźli się: 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu

  • Aleksandra Stolarczyk – w roku szkolnym 2017/2018 uczennica drugiej klasy Technikum ekonomicznego

Uczennica uzyskała w roku szkolnym 2017/2018 średnią ocen 5,42 i wzorowe zachowanie. Brała udział w warsztatach z zakresu prawa podatkowego, przeprowadzonych przez pracowników Urzędu Skarbowego w Lubaniu i została wyróżniona w szkolnym konkursie „PIT przez Internet”. Uczennica uczestniczyła również w Ogólnopolskiej Akcji Szybki PIT w galeriach handlowych. Ponadto uczestniczyła aktywnie w zajęciach prowadzonych przez pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Lubaniu i wzięła udział w szkolnym etapie olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, zajmując V miejsce w szkole. Aleksandra, wraz z grupą koleżanek, wzięła udział w ogólnopolskim, innowacyjnym programie edukacyjnym „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”. Uczennica podjęła się tam funkcji dyrektora ds. finansów. Brała również udział w szkolnych etapach olimpiad – XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz XIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości, w której uzyskała drugi wynik w szkole. Ponadto uzyskała trzeci wynik w szkolnym konkursie „Ekonomista Roku 2017/2018”.

W ramach działalności sportowej zajęła II miejsce w Finale Dolnego Śląska w piłce siatkowej oraz II miejsce w powiatowych rozgrywkach piłki koszykowej.

Uczennica angażowała się w akcje charytatywne, biorąc udział w Projekcie Siła Kobiet – Siła Marzeń 2018, akcji charytatywnej „Pomagamy Julce” oraz w Projekcie Mecz Charytatywny Turów Zgorzelec „Gramy dla Mikołaja”.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

  • Nikola Kornet  - w roku szkolny 2017/2018 uczennica II klasy Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Uczennica uzyskała w roku szkolnym 2017/2018 średnią ocen 5,19 i wzorowe zachowanie. W minionym roku szkolnym uczennica angażowała się w przygotowanie licznych imprez i uroczystości szkolnych oraz brała udział w organizacji imprez klasowych, tj. Dzień Chłopaka, Mikołajki, Wigilia. Uczestniczyła w warsztatach „Polska Kuchnia innowacyjna”. Swoje umiejętności zawodowe Nikola rozwija podczas ważnych przedsięwzięć przeprowadzanych w szkole, tj. Forum zawodowe i piknik edukacyjny „Przystanek KZL” oraz poza szkołą, uczestnicząc w uroczystościach organizowanych na terenie powiatu. Wzięła udział w występach szkolnych „Obsługa synchroniczna” oraz w „Olimpiadzie wiedzy o żywności” i wielu konkursach przedmiotowych.

  • Aleksandra Malamis w roku szkolny 2017/2018 uczennica II klasy Technikum w zawodzie technik logistyk.

Uczennica uzyskała w roku szkolnym 2017/2018 średnią ocen 5,13 i wzorową oceną zachowania. W minionym roku szkolnym uczennica angażowała się w przygotowanie licznych imprez i uroczystości szkolnych oraz brała udział w organizacji imprez klasowych, tj. Dzień Chłopaka, Mikołajki, Wigilia. Wykazała się profesjonalizmem w czasie ważnych przedsięwzięć w szkole, m.in. Forum zawodowego i pikniku edukacyjnego „Przystanek KZL”.

Odnosi sukcesy w sporcie, zdobyła I miejsce w powiecie w piłce koszykowej, II miejsce w powiecie w piłce siatkowej oraz IV miejsce w strefie jeleniogórskiej w piłce ręcznej. Jest bardzo zainteresowana zawodem, w którym się kształci. W rekrutacji na staże zawodowe w ramach projektu „Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści” zdobyła najwyższą liczbę punktów w klasie oraz jedno z czołowych miejsc w szkole. Wzięła również udział w warsztacie „Logistycy kosmosu” zorganizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Aleksandra podejmuje również działania na rzecz społeczności lokalnej. Aktywnie współpracuje z Miejski Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lubaniu, będąc jedną ze współorganizatorek imprez sportowych i rekreacyjnych. W roku szkolnym 2017/2018 były to: Mistrzostwa Miasta Lubania w piłce siatkowej w kategorii Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Mikołajki z MOSIR– em, Festiwal Mini Piłki Siatkowej, Dni Sportu im. Wiesława Wajcfelta. Włączyła się również w organizację akcji MOSIR-u „Rusz się na wiosnę”, propagując zdrowy styl życia. Działa również na rzecz klubu piłkarskiego LZS Kościelnik, współorganizując klubowe imprezy i wyjazdy.

Uczennica współpracuje ponadto z fundacją DKMS „Pokonajmy nowotwory krwi” oraz od trzech lat jest wolontariuszką Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu

  • Robert Koziarski – w roku szkolny 2017/2018 uczeń I klasy Technikum Stefana Drzewieckiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu

Uczeń w roku szkolnym 2017/2018, w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał średnią ocen 4,85 i wzorową ocenę z zachowania. Uczeń wykazuje się wysoką kulturą osobistą, jest odpowiedzialny i sumienny. Jest zaangażowany w życie szkoły i klasy. Jest członkiem pocztu sztandarowego. Godnie reprezentuje szkołę w środowisku lokalnym. Uczestniczy w licznych konkursach przedmiotowych i sportowych. Aktywnie uczestniczy w szkolnym wolontariacie, chętnie pomaga w organizacji imprez i uroczystości szkolnych.

Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu

  • Wiktoria Wójcik – w roku szkolny 2017/2018 uczennica V klasy Szkoły Muzycznej I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu,  w sześcioletnim cyklu kształcenia, specjalizacja – flet.

Uczennica wyróżnia się uzdolnieniami, wrażliwością muzyczną i obowiązkowością. Bardzo aktywnie uczestniczy w życiu szkoły. Chętnie angażuje się w promowanie kultury muzycznej w środowisku lokalnym i poza nim. Osiąga wysokie wyniki nauczania z fletu oraz z innych przedmiotów. W teście klas piątych z kształcenia słuchu otrzymała najwyższą liczbę punktów w szkole. Chętnie bierze udział w licznych koncertach i uroczystościach okolicznościowych. W grze solowej Wiktoria odnosi znaczące sukcesy.

Brała udział w edycjach Dolnośląskich Miniaturowych Zmagań Flecistów w Lubaniu i zajmowała czołowe miejsca, godnie reprezentując szkołą w regionie dolnośląskim.

W 2017 r. brała udział w I Ogólnopolskich Spotkaniach Duetów instrumentalnych szkół muzycznych I stopnia w Tomaszowie Mazowieckim, otrzymując wyróżnienie.

Brała także udział w I Ogólnopolskim Konkursie Uczniów Klas Instrumentów Dętych w Wadowicach. Ponadto Wiktoria bardzo często brała udział w okolicznościowych koncertach na terenie Powiatu Lubańskiego i miasta Lubań. Od początku nauki w Szkole Muzycznej otrzymuje świadectwa z wyróżnieniem.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu

  • Tomasz Maniecki – w roku szkolnym 2017/2018 uczeń III klasy Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubaniu

Jest uczniem zdyscyplinowanym, miłym i uprzejmym. Systematycznie uczęszcza do szkoły, jest punktualny. Ma bardzo dobry kontakt z kolegami z zespołu klasowego, unika konfliktów, współpracuje w grupie, wypełnia zalecenia nauczycieli. Pełni w grupie zadaniowej określoną rolę, np. lidera.

Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu klasy i Ośrodka, reprezentując swoje umiejętności na apelach, przeglądach, konkursach i zawodach sportowych. Tomasz przejawia zdolności plastyczne. Samodzielnie stosuje i dobiera techniki plastyczne. Bierze udział w konkursach plastycznych. Zajął I miejsce w okręgowym etapie Ogólnopolskiego Konkursu organizowanego przez Senat RP „Orzeł Biały Nasza Duma” w kategorii szkół ponadpodstawowych. Rokrocznie uczestniczy w występach w ramach Przeglądu Piosenki „Nieprzetartego Szlaku" i Zespołów Artystycznych Szkół Specjalnych w Lubaniu. Odgrywa tam znaczące role, śpiewa i tańczy.

W roku szkolnym 2017/2018 reprezentował SOSW w XXVIII przeglądzie pt. „Tańcz nie przestawaj marzyć”. W dniu 25.09.2017 r. brał udział w Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Słupsku. W dniu 24.11.2017 r. brał udział w VII Przeglądzie Zespołów Teatralnych Osób Niepełnosprawnych w Brunowie.

Tomasz osiąga również sukcesy sportowe. Reprezentuje szkołę w różnych zawodach, a także jest zawodnikiem Olimpiad Specjalnych. W roku szkolnym 2017/2018 zajął wraz z drużyną chłopców III miejsce w XVI Dolnośląskim Turnieju Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych w Bolesławcu.

Największym osiągnięciem Tomasza było uzyskanie wysokich wyników w pływaniu i zakwalifikowanie się do XI Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Katowicach, gdzie zajął:

  1. I miejsce w sztafecie 4x25 m stylem dowolnym,
  2. II miejsce  - 25 m stylem klasycznym,
  3. III miejsce – 25 m stylem dowolnym.

Uczeń otrzymał nagrodę Starosty za promowanie Powiatu Lubańskiego w roku szkolnym 2017/2018. W celu rozwijania i doskonalenia zdolności prezentowanych przez ucznia, Rada Pedagogiczna w SOSW w Lubaniu podjęła uchwałę o przedłużeniu Tomaszowi Manieckiemu nauki o jeden rok

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik