Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Ogłoszenia

INFORMACJA dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

11 grudnia 2019
Starosta Lubański informuje, że od dnia 01.01.2020 roku nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje: TAXUS UL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Płomyka 58, 02-491 Warszawa.

Ogłoszenie

2 grudnia 2019
Zgodnie z Decyzją Starosty Lubańskiego Starostwo Powiatowe w Lubaniu oraz Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lubaniu w dniach: 7 grudnia br (sobota) czynne będą w godzinach 7.30 – 17.00...

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie wykładów.

25 października 2019
Powiat Lubański zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie czterech wykładów (prelekcji, prezentacji) o tematyce wpisującej się w cele projektu, tj. np. ochrona przed katastrofami, informowanie o działaniach w wypadku wystąpienia klęski żywiołowej itp

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik