Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Ogłoszenia

INFORMACJA dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

11-12-2019

Starosta Lubański informuje, że od dnia 01.01.2020 roku nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje:

TAXUS UL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Płomyka 58, 02-491 Warszawa.

 

Dotychczas nadzór nad lasami w imieniu Starosty Lubańskiego sprawował Nadleśniczy Nadleśnictwa Świeradów.

W związku ze zmianą podmiotu sprawującego nadzór nad lasami informuję, że wnioski w sprawach związanych z prowadzeniem prawidłowej gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa należy  składać  w  siedzibie  urzędu

Starostwa Powiatowego w Lubaniu ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań.

Wnioski dostępne będą w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Lubaniu - pokój 48 (II piętro) oraz na stronie internetowej urzędu https://bip.powiatluban.pl/ w zakładce „Karty usług” - „Wydział Środowiska i Rolnictwa”.

Wszelkich informacji w zakresie nadzoru nad gospodarka leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa udziela Wydział Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Lubaniu ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań, pokój 48 (II piętro), tel. 75 64 64 348.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik