Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie wykładów.

25-10-2019

Zamawiający przewidział wystąpienie 4 mówców z wykładami po około 20 minut. Łączny czas przewidziany dla prelegentów nie więcej niż 90 minut. Zamawiający dopuszcza sytuację, w której wystąpi 1 prelegent z maksymalnie godzinnym wykładem. Oferent powinien posiadać doświadczenie zawodowe związane z tematem jego wystąpienia. Temat wykładu musi być zatwierdzony przez Organizatora.

Wykonawca w materiałach wykorzystywanych np. przy przygotowywaniu prezentacji zobowiązany jest do zamieszczenia logotypów programu i projektu. Zamawiający może udostępnić posiadaną przez siebie dokumentację celem ujęcia w prezentacji (prelekcji) systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego KWISA. Planowana konferencja będzie dwujęzyczna PL/DE. Wykład będzie tłumaczony symultanicznie.

Zamawiający zapewnia w dniu konferencji przerwę kawową i obiad. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdów, zakwaterowania, ewentualne koszty z tym związane należy uwzględnić w cenie wykładu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) znajduje się na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Lubaniu: https://bip.powiatluban.pl/a,25279,klauzula-informacyjna.html.

Uprzejmie prosimy o przesłanie oferty (podanie honorarium za wykład) do 12 listopada 2019 r., (załącznik 1). Osoby do kontaktu: Marzena Sokulska-Tropiejko (tel. 75 64 64 333), Monika Przekop (tel. 75 64 64 355; e-mail:m.przekop@powiatluban.pl) w godzinach pracy Zamawiającego.

Oferty można złożyć w siedzibie Zamawiającego Starostwo Powiatowe w Lubaniu, ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań, pokój nr 22- sekretariat, przesłać na nr faksu 75/ 64 64 321 lub pocztą elektroniczną na adres: zamowienia@powiatluban.pl.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik