Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Konsultacje

Ogłoszenie o naborze kandydatów

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji Konkursowej w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy społecznej pn.: „Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Smolniku w okresie od 01 lutego 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku”

Pliki do pobrania:

Informacja o wynikach konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/286/2017 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Smolniku i nadania mu Statutu. 

Działając na podstawie Uchwały nr 198/2019 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 20.12.2019 roku przeprowadzono w dniach od 23.12.2019 r. do 30.12.2019 r., konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/286/2017 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Smolniku i nadania mu Statutu

Ogłoszenie o konsultacjach udostępnione było:

  1. w biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Lubańskiego;

  2. na stronie internetowej Powiatu Lubańskiego (www.powiatluban.pl);

  3. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lubaniu.

Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu Lubańskiego. Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można było składać pisemnie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubaniu ul. Mickiewicza 2, 59 – 800 Lubań w okresie od 23.12.2019 r. do 30.12.2019 roku w godzinach pracy urzędu. W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden formularz konsultacji.

Niezbędnik