Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Lubańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy społecznej pn.: "Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Smolniku w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku" 

Konkurs unieważniono Uchwałą nr 196/2019 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku.

Zarząd Powiatu Lubańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Lubańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy społecznej pn.: "Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Smolniku w okresie od 01 lutego 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku" .

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy społecznej pod nazwą: "Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Smolniku w okresie od 01 lutego 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku" 

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Lubańskiego na rok 2020.

Ogłoszenie o naborze kandydatów

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji Konkursowej w ramach ogłoszonego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Lubańskiego na rok 2020. 

Niezbędnik